O našem spolku

LFCD e. V. žije díky nasazení svẏch členů bez nároku na odmĕnu. Akce konané v Bunkru jsou financovány z členských příspěvků.

Všichni chlapy z Drážďan stejnĕ jako navštĕvníci z jiných částí Německa a celého světa se mohou stát na jeden večer přispívajícími členy klubu. Po zaplacení našeho poplatku za jednodenní členství (2,50 Euro) jsou ti naše prostory k dispozici. Pravidelným navštĕvníkům nabízíme možnost stát se plnohodnotným členem klubu, což s sebou nese také finanční zvýhodnĕní.
V případĕ zájmu o členství ti podklady rádi zašleme, přihlášku najdeš také jako PDF soubor v pravo na této stránce. Přirozenĕ se můžeš dozvĕdĕt na našich stránkách více o našich povinnostech a zámĕrech a také se informovat o historii našeho klubu.

Pokud jsme nyní vzbudili tvůj zájem, pak se velmi tešíme na tvoji návštěvu, či že o tobě brzy uslyšíme. Můžeš se také aktivnĕ podílet na činnosti klubu. Pro všechny oblasti naší klubové činnosti existuje pracovní skupina a kontaktní osoba bez ohledu na obor (ať už se jedná o preventivni činnost, činnost v oblasti gastronomie, dekorace nebo řemeslná práce).
Ozvi se nám také s novẏmi nápady a pokud máš nĕjaké dotazy. V případĕ, že jsi v Drážďanech nový, rádi ti pomůžeme orientovat se v našem mĕstĕ.